Hotline: 1900-9400Client Login

Đăng ký tài khoản trả phí

Đăng ký tài khoản trả phí để sử dụng chính thức dịch vụ. Một Account Manager sẽ liên hệ và hỗ trợ bạn hoàn tất hợp đồng dịch vụ.

Paid Backup

Đăng ký sử dụng chính thức dịch vụ

Bạn vui lòng cung cấp một số thông tin theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và khởi tạo tài khoản cho bạn:

Paid Backup FAQ

Tài khoản sẽ được tạo ngay sau khi tôi hoàn tất đăng ký từ form này?

Không. Một Account Manager sẽ liên hệ và hỗ trợ bạn hoàn tất hợp đồng dịch vụ. Sau đó, tài khoản sẽ được cung cấp để bạn sử dụng. Bạn yên tâm, mọi việc sẽ nhanh thôi.

Nếu muốn sử dụng thử nghiệm dịch vụ ngay lập tức, bạn có thể đăng ký 30-Day Free Trial.

Dịch vụ bắt đầu tính phí sẽ từ khi nào?

Trong hợp đồng dịch vụ, bạn và VNTT sẽ thỏa thuận ngày bắt đầu sử dụng chính thức dịch vụ. Phí dịch vụ sẽ được tính từ thời điểm này.

Có thể sao lưu bao nhiêu server?

Với Enterprise BackupBusiness Backup, vGuard không giới hạn số server (laptop, desktop) nên bạn có thể sao lưu bao nhiêu máy tính là tùy nhu cầu. vGuard không tính thêm bất kỳ chi phí nào về việc này.

Với Personal Backup, mỗi gói dung lượng chỉ có giá trị sử dụng với 1 máy tính. Để sao lưu nhiều máy tính, bạn phải đăng ký nhiều gói.

Cam kết SLA của dịch vụ là thế nào?

Về tính sẵn sàng, vGuard cam kết uptime 99.9% với gói Enterprise Backup và 99.8% với gói Business Backup. Về thời gian đáp ứng phục hồi, vGuard cam kết với phục hồi online là ngay lập tức, với phục hồi offline là 4h với Enterprise Backup, 8h với Business Backup.

Dữ liệu sẽ thế nào nếu tôi không tiếp tục sử dụng sau khi hết hạn hợp đồng?

Bạn không phải quá lo lắng. Tài khoản và dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng. Sau đó, nếu bạn không có nhu cầu duy trì, tài khoản và dữ liệu sẽ được xóa hoàn toàn khỏi hệ thống vGuard.

Hotline: 1900 9400